فرودگاه های تایلند چگونه هستند؟

فرودگاه های تایلند چگونه هستند؟

موضوع: مقاصد گردشگری

چه کسی پرسیده؟ ماهان عباسی

در چه تاریخی پرسیده؟ 1394/11/17

چه چیزی پرسیده؟ لطفا در مورد فرودگاه تایلند توضیح دهید؟

118: بانکوک دارای دو فرودگاه است که فرودگاه قدیمی تر به نام  Don Muang تنها برای برخی پروازهای داخلی و خاص استفاده می شود و فرودگاه جدید Suvarnabhumi که در سال 2006 جایگزین فرودگاه قدیمی شده در جنوب شرقی بانکوک قرار دارد وتمامی پروازهای بین المللی از این فرودگاه انجام می شود.