baner1 دیدنیهای مشهد - حمام مهدی قلی بیک و موزه مردم شناسی در مشهد